Paananen H., Rusanen T., (2019). Osaamisperusteisuutta tukevan osaamismerkkiohjelmiston valinta., Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk. https://www.theseus.fi/handle/10024/264915

Majabacka B., Paananen H., (2019). Laajennettu todellisuus virtuaalisissa neuvontapalveluissa – hyötyä vai hypeä?, Arene ry. https://www.theseus.fi/handle/10024/267374

Ratilainen, Paananen, Puustinen, Lammi ja Hautala (2019). Luovien alojen liikeideoiden arviointityökalu opettajien ja yritysneuvojien käyttöön. Yrittäjyyskasvatuspäivät YKTT2019, konferenssipaperi. https://julkaisut.haaga-helia.fi/yktt2019-13-yrittajyyskasvatuspaivat-2-3-10-2019-helsinki/

Paananen H., Nevala J. (2012). Aktiivitaulut ammatillisessa koulutuksessa. Pro gradu. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/40718

Hiltunen L., Kangas M., Kaihlavirta A., Paananen H., Rantonen M. (2013) ScienceIT-verkkokoulu: esiselvitys https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/40638

Paananen H. (2012) Teknologia ja verkkopedagogiikka ammatillisessa koulutuksessa. Kandidaatintutkielma. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/37366

Verkkoviestintäjärjestelmät opiskelijan ohjaamisessa (Henry Paananen, Juho Tamminen) teoksessa: Opetusta verkossa : näkökulmia erilaiseen opetusharjoittelukokemukseen / Ritva-Liisa Järvelä toim.) (2008) https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/25480/9789513940546.pdf?sequence=1

ASIANTUNTIJAPUHEENVUOROT JA TYÖPAJAT

Voidaanko oppimisanalytiikalla tukea ammattikorkeakouluopiskelijoiden laadukasta oppimista? AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät, Helsinki, 2019.

Ammatillisena opettajana osaamismerkkien viidakossa (Aaltonen Katri, Alanko-Turunen Merja, Paananen Henry, Hartikainen Santtu, Korento Kati). KOHTIO-konferenssi, Hämeenlinna, 2019.

Simulaatiot tehostavat ammatin oppimista (Henry Paananen & Jari Välkkynen). ITK-konferenssi, Hämeenlinna, 2019.

Opiskelijan työ- ja näyteportfoliot ammatillisen kasvun välineenä. OppiminenOnline.com webinaari, 2018.

Digitaaliset sivistyspalvelut 2021. Sähköinen asiointi alueen elinvoimaisuuden tukena -seminaari, Toholampi, 2017.

3D-tulostaminen ammatillisessa koulutuksessa. Kone- ja metallitekniikan opetuksen kehittämisseminaari, Jyväskylä, 2015.

3D-teknologiat opetuksessa – mallinna, virtualisoi ja tulosta (Jarno Haapaniemi & Henry Paananen). ITK-konferenssi, Hämeenlinna, 2015.

Lisätty todellisuus opetuksessa. Tulevaisuus haastaa oppimisen, Jyväskylä, 2015.

eTutor-malli – matalan kynnyksen TVT-tukimalli (Henry Paananen & Keijo Vehkakoski). Iloa oppimiseen kaikkialla seminaari, Jyväskylä, 2014.

Digioppimisen kehittäjänä toimiminen omassa oppilaitoksessa. Digioppimisen kehittäjien syventävä koulutus, ISOVerstas Kuopio, 2014.

Lisätty todellisuus – esimerkkejä toteutuksesta ja mahdollisuuksista. Keski-Suomen ennakointipäivä, Jyväskylä, 2014.

Aktiivitaulut ammatillisessa koulutuksessa (Henry Paananen ja Jarmo Nevala). ITK-konferenssi, Hämeenlinna, 2013.

Aktiivitaulut opetuksessa. Tulevaisuus haastaa oppimisen, Jyväskylä, 2013.

Pulpetista tabletille (Henry Paananen & Hanna Frilander). Oppimisympäristöt tänään ja huomenna, Lahti, 2012.

Johdanto sosiaaliseen mediaan. Koulu- ja opintosihteerien täydennyskoulutuspäivät, Jyväskylä, 2011.

Virtuaaliohjauksen askeleet -hankkeen esittely. Opetushallituksen oppimisympäristöhankkeiden seminaari, Helsinki, 2011.

Tieto- ja viestintätekniset ympäristöt tänään. IT-osaajien ja oppimisympäristöjen kehittäjien yhteisseminaari, Opetushallitus, Jyväskylä, 2010.