Julkaisuja ja materiaaleja

 

Julkaisuja

 

1 Aktiivitaulut ammatillisessa koulutuksessa (Henry Paananen, Jarmo Nevala, pro gradu -tutkielma)

2 ScienceIT-verkkokoulu : esiselvitys (Leena Hiltunen, Mika Kangas, Auri Kaihlavirta, Henry Paananen, Mika Rantonen)

3 Teknologia ja verkkopedagogiikka ammatillisessa koulutuksessa (Henry Paananen, kandidaatintutkielma)

4 Verkkoviestint?j?rjestelm?t?opiskelijan ohjaamisessa (Henry Paananen, Juho Tamminen) teoksessa: Opetusta verkossa : n?k?kulmia?erilaiseen opetusharjoittelukokemukseen / Ritva-Liisa J?rvel??(toim.)

 

Materiaaleja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *